สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คอกสุนัขประกายบางแก้วขอนแก่น

ติดต่อ        :     1. คุณสุทรรศ              ศรีบัณฑิตย์ (ลุงอ๊อด)

                       2. คุณประกายมาศ        ศรีบัณฑิตย์ (ป้าจุ๋ม)

ที่อยู่          :     3/579 การเคหะขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 

                       จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel             :     09-4485-7717

E-mail        :     Bkaew2554@gmail.com

Facebook  :     PrakaiBangkaew KhonKaen

Website     :     www.bangkaewkhonkaen.com

view