สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลักษณะโครงสร้างของสุนัขบางแก้ว

มาตรฐานสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
 
ลักษณะทั่วไป : เป็นสุนัขขนาดกลาง โครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสัดส่วนที่กลมกลืน ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว

สัดส่วนที่สำคัญ   
ความยาวของลำตัว   :  ความสูงที่ไหล่    =    1:  1
ความลึกของหน้าอก  :  ความสูงที่ไหล่    =    1:  2

พฤติกรรม / อารมณ์
ตื่นตัว ร่าเริง รักเจ้าของ เชื่อมั่นในตัวเอง จิตประสาทมั่นคง ไม่ขลาดกลัว ซื่อสัตย์ หวงแหนทรัพย์สิน ฉลาดปราดเปรียว กล้าหาญ สามารถฝึกใช้งานได้

หัว ส่วนหัว   
กะโหลก  : ค่อนข้างใหญ่ ได้สัดส่วนกับลำตัว
สต็อป  :  มีมุมหักเล็กน้อย

ส่วนใบหน้า
จมูก  : สีดำ ขนาดได้สัดส่วนกับปาก
สันจมูก  :  และยาวพอสมควร
กรวยปาก : ยาวปานกลาง โคนปากใหญ่เรียวจรดปลายจมูก
ริมฝีปาก  :  แนบสนิท มีสีเข้ม
ปาก  :  มีสีขาวรอบกรวยปาก (เรียกว่า ปากคาบแก้ว) เป็นที่พึงประสงค์
ขากรรไกร : ขบกันแนบสนิทแบบกรรไกร (Scissor Bite) โดยปลายฟันหน้าด้านล่างแตะโคนด้านในของฟันบน  อนุโลม ให้ฟันๆ   ขบ   เสมอกันพอดี (Level Bite)
ฟัน  : เล็ก และแหลมคม สุนัขโตควรมีฟันครบ 42 ซี่
ตา  : เล็กคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ (Almond) มีสีดำและสีน้ำตาล
หู  : เป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดเล็กได้สัดส่วนกับหัว ตั้งป้องไปข้างหน้า มีขนอ่อนที่กกหูและหลังใบหู
คอ  : ใหญ่ ล่ำสัน รับกับหัว และช่วงไหล่มีแผงขนยาวรอบคอ

ลำตัว 
หลัง  :  เส้นหลังตรง
เอว  :   แข็งแรงและกว้าง
บั้นท้าย  : ใหญ่และแข็งแรง ส่วนหลังมีขนยาวลามมาจนถึงข้อขาหลังท่อนบน
อก  : กว้าง และลึกได้ระดับเดียวกับข้อศอก โครงกระดูกหน้าอกมีลักษณะเป็นรูปวงรี
เส้นล่าง  :  ท้องเว้าไม่มาก
หาง  : โคนหางใหญ่ ขนหางเป็นพวง ปลายโค้งเข้าหาเส้นหลัง

ขา   ช่วงหน้า
ไหล่  : ลาดเอียงพอประมาณและมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
ขาหน้า  : ใหญ่กว่าขาหลัง เวลายืนเหยียดตรง และขนานกัน หลังขามีขนยาว ลักษณะคล้ายแข้งสิงห์
ข้อขาหน้า : ข้อเท้าสั้นทำมุมเฉียงเล็กน้อย
เท้า : อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า

ช่วงหลัง
ขาหลัง  : เล็กกว่าขาหน้า เวลายืนทำมุมพอเหมาะ
ข้อเท้า  : ทำมุมพอเหมาะกับหัวเข่า
ข้อขาหลัง  : ตั้งได้ฉากกับพื้น มองทางด้านหลัง ขนานกัน
เท้า  : อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า
การย่างก้าว : คล่องแคล่วและทรงพลัง มองด้านข้าง ขาหน้าและหลังสอดประสานอย่างกลมกลืนเส้นหลังตรงระนาบ หัวและหางชู ขึ้นอย่าสวยงาม มองทางด้านหน้า ขาหน้าและขาหลังไม่แสดงอาการปัดหรือแกว่ง

ขนและสี
ขน  :  ยาวปานกลาง มี 2 ชั้นๆในละเอียดนุ่ม ชั้นนอกเส้นใหญ่เหยียดตรง ยาวคลุมบริเวณแผ่นหลัง
สี  : ขาว – น้ำตาล, ขาว – ดำ, ขาว – เทา
ขนาด  : ความสูงที่เหมาะสม วัดที่ไหล่ - เพศผู้    19-21 นิ้ว (46-56 ซม)   
                                           - เพศเมีย   17-19 นิ้ว (41-51 ซม) อนุโลมให้ขาด-เกินได้ หนึ่งนิ้ว (2.5 เซนติเมตร)

ข้อบกพร่อง
- ตา หรือ จมูกมีสีอ่อน
- หางไพล่
- ไม่มีแผงขนรอบคอ
- ไม่มีแข้งสิงห์
- หูใหญ่
- ปากใหญ่
- ตากลมโต
- หลังโก่ง
- หลังแอ่น
- ขนาดใหญ่ – เล็ก เกินกว่ามาตรฐานกำหนด

ความบกพร่องที่ต้องคัดออก
- ขนสั้นเกรียน
- หางกุด
- หูไม่ตั้ง
- ฟันบนยื่นล้ำฟันล่าง (Overshot), ฟันล่างยื่นล้ำฟันบน (Undershot)
- ฟันขาดเกิน 3 ซี่
- หางม้วนงอ
- หางไม่เป็นพวง
- ความผิดปกติทางจิตประสาท
หมายเหตุ: สุนัขเพศผู้ควรมีลูกอัณฑะครบสองลูกอยู่ในถุงอัณฑะ
 
คำอธิบายคำศัพย์
Bow-hocked ส้นเท้ากางออกจากกันเป็นผลให้ปลายเท้าบิดเข้า
Cow-hocked ส้นเท้าบิดเข้าหากันเป็นผลให้ปลายเท้าบิดออก
Close behind ขาหลังบีบตัวเข้าหากันตั้งแต่โคนขาลงมาถือว่าเป็นข้อบกพร่องของการวิ่งชนิดหนึ่ง
Crossing over การวิ่งที่ผิดปกติเนื่องจากข้อศอกบิด เป็นผลทำให้เท้าหน้าไขว้กัน ซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่น ว่า weaving,knitting
Level bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ปลายฟันหน้าบนแตะปลายฟันหน้าล่างพอดี
Out at elbows ข้อศอกกางออกเป็นผลทำให้ปลายเท้าหันเข้าหากัน
Overshot bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ฟันหน้าบนยื่นล้ำฟันหน้าล่าง
Paddling การวิ่งทีผิดปกติ\เนื่องจากการแกว่งตัวของข้อศอกเป็นผลทำให้ปลายเท้าเหวี่ยงออกด้านนอกซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นว่า tied at elbows
Scissors bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ปลายฟันหน้าด้านล่างสัมผัสด้านในของฟันหน้าด้านบน
Side-winding อาการวิ่งที่ผิดปกติเนื่องเท้าหลังสอดเกยเท้าหน้าขณะเร่งความเร็วเพิ่มขึน และเพื่อเป็นกาiหลีกเลี่ยการ ปะทะกันดังกล่าว จึงเป็นผลให้การเคลื่อนที่เป็นลักษณะเฉียง อาการเช่นนี้เป็นผลมา  จากการที่จังหวะเท้าสัมผัสพื้นระหว่าเท้าหน้ากับเท้าหลังไม่สัมพันธ์กันและอาจมาจากสาเหตุที่สุนัขมีขาหลังที่ยาวเกินไป
Single track รอยเท้าเดี่ยว คือ ลักษณะการย่างก้าวที่ปลายเท้าทั้งสองข้างชิดเข้าหากันและสัมผัสพื้นเป็นแนวเส้นตรงข้างใต้ลำตัวเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรอยเท้าเป็นเส้นตรงเส้นเดียว
Straight normal การเตะขาที่ถูกต้อง เท้าไม่บิดไปข้างใดข้างหนึ่ง
Stop มุมระหว่างหน้าผากกับสันจมูก
Undershot bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ฟันหน้าล่างยื่นล้ำฟันหน้าบน
 

 

view