สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรคของสุนัขที่เกิดจาก เห็บ-หมัด

โรคของสุนัขที่เกิดจาก เห็บ-หมัด 

1.โลหิตจาง
เนื่องจากเห็บทุกรายตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึงตัวแก่ ต่างก็กินเลือดสุนัขเป็นอาหารทั้งหมด และพบว่าเห็บตัวเมีย
ตัวแก่สามารถกินเลือดได้มากกว่าน้ำหนักตัวของมันถึง 100 เท่าทีเดียว

2.โรคผิวหนัง
บริเวณที่ถูกเห็บกัดทำให้สุนัขมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง และคันอย่างรุนแรง

3.โรคพยาธิเม็ดเลือด
ได้แก่ โรค Ehrlichiosis และโรค Babesiosis ซึ่งทำให้เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและ 
เกล็ดเลือด ซึ่งส่วนใหญ่ของสุนัขที่ต้องขอรับบริจาคเลือดในบ้านเราก็เนื่องมาจากโรคพยาธิเม็ดเลือดนี่เอง

นอกจากนั้น หากสุนัขเกิดกินเห็บช้าไป ก็จะทำให้เกิดโรคพยาธิเม็ดเลือดได้อีกโรคหนึ่ง คือโรค 
Hepatozoonosis 

โรคสุนัขที่เกิดจากหมัด

1.โรคผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรง
เนื่องจากแพ้น้ำลายหมัด (Flea Allergic Dermatitis) ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าของต้องพาหมาไปหาหมอ

2.โรคโลหิตจาง
เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก ในกรณีที่สุนัขมีหมัดอยู่บนตัวอย่างมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกสุนัข ซึ่งในบาง 
รายก็อาจถึงตายได้

3.โรคพยาธิตัวตืดด หรือพยาธิเม็ดแตงกวา
ซึ่งเกิดจากหมัดกินไข่พยาธิตัวตืดเข้าไป แล้วสุนัขมากินหมัดที่มีไข่พยาธิเข้าไป เจ้าพยาธิตัวตืดนี้ยังสามารถ
ติดต่อมาถึงคนได้ด้วย

วิธีการกำจัดเห็บ-หมัด ของสุนัข
หลักการกำจัดเห็บ-หมัดของสุนัข ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องทำ 3 อย่างไปด้วยกัน คือ

1.กำจัดเห็บ-หมัด บนตัวสุนัขทุกตัวด้วยยาฆ่าเห็บหมัด ชนิดต่างๆ 
เช่น แชมพูกำจัดเห็บ-หมัด, แป้งโรยกำจัดเห็บ-หมัด,  ยาพ่น กำจัดเห็บ-หมัด,  ยาอาบกำจัดเห็บ-หมัด 
จนถึงยาหยดหลังกำจัด เห็บ-หมัด ที่มีส่วนผสมของ Permethrin หรือ Fipronil

นอกจากนั้น  ก็ยังมียาฉีดกำจัดเห็บ  ซึ่งนิยมแพร่หลายให้ัสัตว์แพทย์จัดการฉีดยาให้  แต่ยาฉีดกลุ่ม
Ivermectin นี้จะได้ผลกับเห็บเท่านั้น

ข้อสำคัญในการกำจัดเห็บ-หมัดบนตัวสุนัขนั้น เราจะต้องทำกับสุนัขทุกตัวในบ้านไม่มีการยกเว้น เพราะหาก 
ไม่ทำทุกตัว ตัวที่ไม่ได้ทำก็จะเป็นตัวเก็บเห็บไว้ ซึ่งพอหมดฤทธิ์ยาฆ่าเห็บ เห็บที่อยู่บนตัวนี้ก็จะแพร่ไปติด
กลับซ้ำอีก

ในกรณีที่ต้องกำจัดหมัดบนตัวสุนัขนั้น นอกจากจะต้องทำกับสุนัขทุกตัวในบ้านแล้ว ยังต้องกำจัดหมัดแมว
ที่เลี้ยงไว้อีกด้วย เพราะหมัดหมาและแมวสามารถติดต่อกันได้ด้วย

2.ต้องกำจัดเห็บ-หมัดในบริเวณที่พักอาศัยด้วย 
เนื่องจากเห็บและหมัดนั้น นอกจากจะอยู่ที่บนตัวสุนัขแล้ว ยังมาอาศัยอยู่นอกตัวสุนัขอีกด้วย โดยอาศัยอยู่ 
บริเวณที่สุนัขนอนหรือนั่ง เรียกว่าสุนัขอยู่ตรงไหน เห็บก็จะไปอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบแถบๆ นั้นด้วย 

ดังนั้น  เราจึงต้องใช้ยาฆ่าเห็บ-หมัดชนิดผสมน้ำเช็ดถู  หรือฉีดพ่นบริเวณรอบๆ  ที่อยู่อาศัยของสุนัขด้วย
เพราะหากไม่ทำนอกตัวสุนัข พอฤทธิ์ยาบนตัวหมดลง เห็บ-หมัดก็จะเข้าไปเกาะตัวสุนัขของเราได้อีก

3.ต้องกำจัดเห็บ-หมัด ในสนามหญ้าด้วย 
เนื่องจากสุนัขของเราก็มีกิจกรรมนอกบ้านด้วย เช่น ไปอึ ไปถ่าย หรือวิ่งเล่นในสนามหญ้า ซึ่งเห็บ-หมัด 
ที่อยู่นอกตัวสุนัขก็จะไปอยู่ที่สนามหญ้าด้วย

ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องจัดการกำจัดเห็บ-หมัดที่อยู่ในสนามหญ้าด้วยการ พ่นสนามหญ้าด้วยยาฆ่าเห็บหมัด
ของสุนัขตามคำแนะนำข้างขวดยา

และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ยาที่ใช้กำจัดเห็บ-หมัดนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวสุนัขเป็นสำคัญไม่ใช่
มองมุมเดียวแต่มุ่งหวังขจัดกวาดล้าง และทำลายเห็บ-หมัดด้วยยาฆ่าแมลงชนิดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงสูง ซึ่งได้ 
ผลชะงัดในการปราบเห็บ-หมัด แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวสุนัขของเราได้ภายหลัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : 
หนังสือสื่อรักสัตว์เลี้ยง ฉบับเดือน มิถุนายน 2552

view